Đăng ký lắp đặt truyền hình FPT và Internet ở đâu?

Vậy khách hàng khi muốn lắp đặt truyền hình FPT và Internet sẽ cần phải chuẩn bị những gì để hoàn tất thủ tục đăng ký? Vô cùng đơn giản, chỉ cần một bản sao giấy chứng minh thư là bạn đã có thể tiến hành hoàn tất hợp đồng lắp đặt truyền hình FPT và Internet